Všeobecné obchodní podmínky

Práva a povinnosti během nakupování na DrevoDed.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti DrevoDed sro, se sídlem Trieda SNP 342/94, 040 11 Košice, IČ: 53341376, DIČ: 2121339165 zapsána do Obchodního rejstříku Okresního soudu Košice, oddíl Sro, vložka číslo: 49979 / V ( dále jen „DřevoDed“) a našich zákazníků, které vyplývají ze smluvního vztahu na základě uzavřené kupní smlouvy. Na základě potřeb definovaných všeobecnými obchodními podmínkami jsou specifikovány základní pojmy: Prodávajícím je společnost DrevoDed s.r.o, která provozuje internetový obchod. Jeho předmětem je nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu a je umístěn na internetové stránce www.drevoded.cz. Kupujícím je zákazník, který na základě kupní smlouvy vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím. Dodavatelem se rozumí soubor vydavatelství a distributorů, se kterými prodávající spolupracuje a kteří zajišťují dodání zboží pro účely splnění předmětu kupní smlouvy.

Zaregistrování zákazníka

V případě, že se rozhodnete zaregistrovat (vytvořit si heslo do svého účtu) a jste osoba starší 16 let, získáte:

 • nakupování se slevami
 • informace o stavu vyřizování vašich objednávek
 • přehled všech dosud zakoupených produktů
 • možnost účastnit se soutěží organizovaných naším obchodem
 • pravidelné informace o novinkách a akcích
 • možnost využívat personalizované služby

Zákazníkem našeho internetového obchodu může být každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží na internetové stránce www.drevoded.cz. Zákazníkům podle těchto všeobecných obchodních podmínek se za určitých okolností rozumí i třetí osoba, kterou zákazník v závazné objednávce určí jako osobu, které má být objednané zboží předáno (dále jen „oprávněná osoba“). Uvedení jména oprávněné osoby v závazné objednávce se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.

Objednávání zboží a uzavření smlouvy

Pro objednání zboží klikněte myší na obrázek košíku s příslušným nápisem a titul bude vložen do nákupního košíku. Pak se budete moci rozhodnout, zda chcete nákup uzavřít (vyplníte připravený formulář) nebo pokračovat v nakupování. Objednávka se provádí potvrzením funkce označené „Závazně objednat“ s informací, že objednávka vyžaduje platbu za zboží. Bez zbytečného odkladu po zpracování Vaší objednávky vám na vámi zadanou emailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady doručení (poštovné), způsob platby, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, údaje o místě, kde má být zboží dodáno, údaje o prodávajícím, případně další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. V případě, že máte u nás vytvořen účet, vaše objednávka bude zároveň archivována v sekci Můj účet, do které budete mít přístup jen Vy po přihlášení.

Ceny

Pro naše zákazníky platí ceny uvedené v našem internetovém obchodě. Tyto ceny průběžně aktualizujeme na základě aktuálních cen zboží a práce. Všechny ceny zboží a služeb jsou uváděny jako konečné, včetně odpovídající DPH ve výši stanovené platným právním předpisům České republiky, nezahrnuje však cenu dodání zboží. Akční ceny jsou platné pouze do vyprodání zásob. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytovány nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů na naší internetové stránce, individuální slevy pro zákazníka nebo slevy poskytované na základě spolupráce našeho internetového obchodu s třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné.

Recyklační poplatek

Ve smyslu zákonných ustanovení § 34 odst. 1 písm. d) a § 37 odst. 1 písm. a) a odst. 3 Zákona o odpadech vyplývá povinnost uvádět při prodeji elektrozařízení recyklační poplatek, pokud byl uveden výrobcem elektrozařízení při uvedení elektrozařízení na trh. Recyklační poplatek je uveden na obalu nebo etiketě nebo na daňovém či obdobném dokladu o prodeji. V případě, že elektrozařízení pocházejí od výrobce, který není zapsán v Registru výrobců, všechny zákonné povinnosti přecházejí na DrevoDed.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je uvedena u každého produktu zvlášť a znamená, do kolika pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy obvykle daný produkt odesíláme (předáváme balík přepravci / doručovateli). Dodací lhůta má orientační charakter, při jejím určování vycházíme z dodavatelskoodběratelských zkušeností, jakož iz aktuální dostupnosti u dodavatelů. Její délka se obvykle pohybuje od 24 hodin do 21 pracovních dnů. Pokud je uvedeno, že máme zboží na skladě, znamená to, že ho máme na centrálním skladu v počtu minimálně 1 kus a víme vám ho vyexpedovat nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky. V případě objednávky více než 1 ks zboží, při kterém máme uvedeno, že je na skladě, negarantujeme okamžitou dostupnost všech objednaných výrobků.

Jako prodávající jsme povinni splnit Vaši objednávku a doručit vám zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí objednávky. Pokud objednané zboží nebo část výrobků z objednávky nelze dodat ve výše uvedené lhůtě, budeme vás o této situaci informovat v co možná nejkratším čase a oznámíme vám předpokládaný termín dodání nebo navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zajistit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na vámi určený bankovní účet.

Zákazník souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že není možné dodat všechno objednané zboží v dohodnutém termínu. O této situaci uvědomíme zákazníka v co možná nejkratším čase a oznámíme mu předpokládaný termín dodání zboží nebo mu navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zajistit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na vámi určený bankovní účet.

Objednávky vyřizujeme průběžně každý pracovní den.

Místo a způsob dodání zboží

Závazek dodat zboží je splněn předáním zboží zákazníkovi resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce nebo jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě. Zboží posíláme Slovensku poštou formou dopisu / balíku nebo listové / balíkové dobírky, případně kurýrem za mírný příplatek. K dodací lhůtě třeba proto připočítat běžně 1-3 pracovní dny, které trvá doručení titulu k vám Slovensku poštou, případně ľ pracovní dny pro doručení kurýrní službou.

O tom, že Vaše objednávka byla předána přepravci nebo je připravena na osobní odběr v našem obchodě, vás budeme informovat e-mailem nebo SMS zprávou (pokud jste nam poskytli své telefonní číslo). Pokud vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dnů po našem emailu resp. SMS zprávě, kontaktujte prosím svou dodávací poštu i nás. Bližší informace o vašem balíku a možných důvodech nedoručení vám po prověření následně poskytneme e-mailem.

Zákazník je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně nebo zajistit jeho stažení. Převzetí zboží zákazník písemně potvrdí v dodacím listu, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Spolu se zbožím obdrží zákazník účetní doklad (faktura), který zároveň slouží jako záruční list.

Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné spojené se zpětným zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

Neodpovídáme za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (Slovenská pošta, DPD kurýr) nebo nesprávně udanou adresou příjemce. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka stejně nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení.

Při převzetí zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen obal zásilky (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít.

Způsob platby

 • dobírka
 • platební karta
 • prevodom na účet (FIO banka)

V každé zásilce je přiložena faktura – daňový doklad, která zároveň slouží jako záruční list (pokud jste si nepřáli jinak). Pokud doklad chybí, prosíme informuje nás co nejdříve telefonicky nebo na e-mailovou adresu info@drevoded.cz.

Poštovné a jiné poplatky

K uvedeným cenám zboží připočítáváme následující poštovné podle způsobu a adresy dodání.

 • elektronickým bankovníctvom alebo platební kartou: 99KČ
 • dobírkou: 138KČ

Jiné poplatky ani balné neúčtujeme. Výjimkou je dárkové balení na přání zákazníka. Uvedené poplatky platí pro odeslání balíků v rámci České republiky. V případě rozdělení jedné objednávky na více zásilek na základě vašeho přání vám může být účtováno poštovné za každou zásilku samostatně.

Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, v případě použitého zboží a zboží z bazaru 12 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, pokud není uvedeno jinak.

DrevoDed odpovídá zákazníkovi za:

 • dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky zákazníkem, pokud došlo k akceptaci objednávky
 • odeslání zboží bez vad
 • dodání zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k jejímu akceptaci
 • přiložení daňového dokladu (faktura), pokud si zákazník nepřál jinak.

Drevoded nenese odpovědnost za:

 • opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr)
 • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
 • poškození zaviněné doručovatelem
 • viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku a pod.) nepřebírejte!

Stornování objednávky

Pokud si přejete zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás prosím kontaktujte info@drevoded.cz a uveďte číslo vaší objednávky. Pokud již byla Vaše objednávka zaplacena, peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dnů na účet, ze kterého jste zaplatili. V případě platby kartou (VISA, MasterCard) se může tato doba prodloužit, vzhledem k postupu v bance při vracení peněz z plateb kartou.

Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat Vaši objednávku na zboží, pokud vám ho nebudeme schopni dodat z důvodu nedostupnosti (vyprodání zásob nebo stažení z nabídky) nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí nejsme schopni dodat zboží v dohodnuté lhůtě nebo ceně, a / nebo zabezpečení zboží by nám způsobilo nepřiměřené obtíže a nepřiměřené výdaje v poměru k hodnotě objednaného zboží, pokud se s Vámi nedohodneme na náhradním plnění. O stornování objednávky vás budeme neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

Reklamování zboží a odstoupení od smlouvy

Bližší informace a přesné podmínky viz Reklamační pořádek a odstoupení od smlouvy.

Alternativní řešení sporů

V případě, že nejste spokojen s vybavením Vaší objednávky, dodaným zbožím nebo našimi službami, napište nám na info@drevoded.cz. Pokud jsme Vaši reklamaci nevyřídili k Vaší spokojenosti nebo pokud se domníváte, že jsme mohli porušit Vaše práva, můžete podle zákona 391/2015 Z.z. podat návrh na začetí alternativního řízení sporu.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku.

Subjekt alternativního řešení sporů podle §3 zákona 391/2015 Z.z. může od vás za zahájení řešení sporu požadovat úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z. nebo kliknutím na tuto internetovou stránku.

Osobní údaje, jejich zpracovávání a ochrana

Bližší informace a přesné podmínky o osobních údajích, jejich zpracování a ochraně najdete v části Ochrana soukromý a osobních údajú.

Newsletter a e-maily od nás

Při registraci resp. vytvoření objednávky si můžete vybrat, zda chcete od nás dostávat pravidelné informace o novinkách (průměrně jednou týdně). Možnost zasílat newsletter si umíte zvolit i individuálně na stránce zadáním své e-mailové adresy, případně kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, který jsme vám odeslali. Samozřejmě, ze zasílání newsletterů se můžete kdykoli odhlásit. Na Vaši e-mailovou adresu vás budeme informovat také o vyřizování Vaší objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktů a také Vám budeme zasílat slevovou poukázku, v případech, kdy Vám v souladu s těmito obchodními podmínkami vznikl nárok na slevu. Všem zaregistrovaným zákazníkům můžeme nepravidelně (maximálně několikrát ročně) posílat důležité informace, které souvisejí s provozem našeho internetového obchodu a využíváním uživatelského účtu. Pokud vás e-maily od nás obtěžují, napište nám, prosím, e-mail na info@drevoded.cz.

Na jakékoliv další otázky, nejasnosti a připomínky vám rádi zodpovíme info@drevoded.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností DrevoDed a jejím zákazníkům, a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Společnost DrevoDed s.r.o (DrevoDed) si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.drevoded.cz. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v době závazné objednávky zboží.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2021.

Přejeme vám příjemné nakupování v našem obchodě!

Používání materiálů ze stránky

© 2018-2021 DrevoDed s.r.o (DrevoDed). Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv použití obsahu – částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení od DrevoDed s.r.o. (DrevoDed), zakázané.